Met onze gepatenteerde fast forward FRAMES willen we een allesomvattende, hoogkwalitatieve oplossing bieden voor het slimmer, beter en efficiënter afwerken van de gevelopeningen in een gebouw
faster in return
Smarter in construction

Waarom onze fast forward FRAMES gebruiken?

MAAK DE PERFECTE BOUWKNOOP, zowel naar wind-, water- en luchtdichting, als naar isolatiewaarde en akoestiek
Klant of Partnership?
Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Door op «Meer weten» te klikken, accepteert u de voorwaarden van het Privacybeleid
VEREENVOUDIG de montage van het buitenschrijnwerk sterk, van binnenuit, dus zonder steigers
VERSTERK de verankering in de gevel, ook voor buitenschrijnwerk dat uit de gevel draagt
VERHOOG de maatvastheid, vermijd bouwfouten en herleid foutenmarges tot een minimum
VERMINDER het risico op schade aan het buitenschrijnwerk maximaal
VERBETER de afdichting van de gebouwschil en maak ze future proof, ook naar renovatie toe
CREËER TIJD in de planning en WIN TIJD door een efficiënt bouwproces
de FRAMES snel, eenvoudig, ergonomisch en zonder beugels te plaatsen zijn, van binnen uit
het buitenschrijnwerk achteraf supersnel en met een minimale belasting voor de monteurs geplaatst kan worden
het buitenschrijnwerk op de juiste plaats klikt en onmiddellijk wind- en waterdicht is
Niet zomaar een "kader"
Stelkaders, prekaders of stelkozijnen (NL) worden natuurlijk wel vaker gebruikt in de bouw, maar onze fast forward FRAMES zijn niet zomaar een verzameling van houten planken. Het systeem is zo ontworpen dat:
Het plaatsen van de FRAMES (vroeg in de ruwbouwfase) en het inklikken van het buitenschrijnwerk achteraf neemt bovendien niet meer tijd in beslag dan het traditioneel plaatsen van buitenschrijnwerk.

Indien gewenst zijn er ook geïsoleerde dagkantstukken, venstertabletten en dorpels op maat verkrijgbaar.
Meer tijd op minder tijd
Onze fast forward FRAMES worden idealiter al zo vroeg mogelijk in de ruwbouwfase geplaatst. Dan is er niet allen nog heel veel tijd, maar zo worden fouten in de gevel ook veel sneller ontdekt. En daarna kan de buitengevel in elk geval al opgetrokken worden, zelfs bij gevelpleister of crepi.

Gezien de FRAMES gemaakt worden op planmaten en daarmee maatbepalend zijn, kan de productie van het buitenschrijnwerk veel vroeger gebeuren. Het opmeten van de dagmaten is sowieso niet meer nodig.

Door een wind- en regendicht inzetkader in onze FRAMES te plaatsen, kan men ook veel sneller binnen verder werken. (kijk hier hoe)

Hierdoor creëren we meer tijd en rust in het proces, terwijl we de doorlooptijd aanzienlijk kunnen verkorten.
De manier van plaatsing van onze FRAMES in het binnenspouwblad biedt een belangrijk voordeel ten opzichte van traditionele prekaders, stelkaders of voorwandmontage systemen.
Het gebeurt van binnen uit, zonder steigers of stellingen, en het afstellen is veel eenvoudiger.
Uniek fast forward FRAMES montagesysteem
Het montagesysteem maakt het mogelijk om de plaatsing van de FRAMES, het inhangen in de gevel, uit te laten voeren door personeel zonder specifieke expertise.
De FRAMES zijn daarvoor voorzien van stelhoeken, die bij plaatsing achter het binnenspouwblad haken zodat het kader niet uit de gevel kan vallen.
Enkel het finale stellen van de kaders dient uitgevoerd te worden door een persoon «met kennis van zaken», maar gezien deze werken niet belastend zijn is dit uit te voeren door 1 persoon.
De FRAMES wordt gesteld door te werken met stelbouten die, tezamen met de stelhoeken, toelaten de kaders snel in de juiste positie te stellen in alle 3 dimensies.
Eens gesteld zorgen de stelbouten er dan weer voor dat de FRAMES tijdens het definitieve verankeren met stelschroeven niet vervormen, en dat de maatvastheid gegarandeerd blijft.
De FRAMES worden telkens in het binnenspouwblad verankerd door stelschroeven in paren, waardoor het een zeer hoge draagkracht krijgt.
Het voorboren kan bovendien rechtstreeks doorheen de kader en ook dit kan door personeel zonder expertise uitgevoerd worden.
Time is money
Het gebruiken van de fast forward FRAMES zorgt voor efficiëntie, tijdswinst en een hogere planningszekerheid in het gehele bouwproces.

En dat leidt uiteindelijk tot een positieve ROI.
En dan hebben we het nog niet over alle nazorgkosten gehad die men kan vermijden.
kostenbesparingen: werfinrichting, bezetting van materieel, taksen voor kranen, werfopvolging, personeelskosten, etc.
productiviteit: efficiënter inzetten van personeel en materieel op meerdere projecten, dus minder nood aan extra middelen en personeel
cash flow: sneller factureren, snellere oplevering naar verkoop en/of verhuur
Kwaliteit en ecologie
Onze fast forward FRAMES laten toe om een veel hogere graad van kwaliteit te behalen voor het inbouwen van buitenschrijnwerk in een gevel.

De betere afdichting (water-, wind- en luchtdichting) van de gebouwschil en de perfect aansluitende isolatieschil ter hoogte van deze kritische bouwknoop hebben een duidelijk positief effect op de - werkelijke - energieprestaties (EPC) van een gebouw.

Onze fast forward FRAMES zorgen voor minder afval op de bouw. De standaardisatie en maatvastheid zorgen voor een optimaal gebruik van grondstoffen en beperken het risico op fouten tot een absoluut minimum. Hetzelfde kan gezegd worden voor het risico op schade.

Buitenschrijnwerk dat geplaatst werd in onze fast forward FRAMES is later ook veel makkelijk te vervangen, bijvoorbeeld bij een renovatie. Meer nog, de bouwknoop blijft volledig intact en het nieuwe buitenschrijnwerk kan eenvoudig terug wind- en waterdicht geplaatst worden. En dat zelfs bij gevelpleister of crepi!

De oude ramen en deuren kunnen nog hergebruikt of gerecycleerd worden.
01Sneller wind- en waterdicht
02Zonder buitenschrijnwerk binnen toch verder
03Buitengevel afwerken, ook bij crepi
04Buitenschrijnwerk niet langer de bottleneck
05In the news
De voornaamste voordelen
De correcte bouwknoop voor wat betreft isolatie, wind- en waterdichting, luchtdichting, akoestiek en koudebruggen
Maatvastheid gevelopeningen qua afwerking van dagkanten, venstertabletten, dorpels, screens, rolluiken, etc.
Minder bouwfouten door het plaatsen van de FRAMES vroeg in ruwbouwfase
Sneller (voorlopig) wind- en waterdicht, dus meer tijd voor pleisterwerken, vloerisolatie, chape, etc.
Buitenschrijnwerk niet langer de bottleneck, werken liggen niet langer stil en de bouw blijft veel droger
Planmaten, dus geen opmetingen nodig en daardoor minder kans op fouten
Vervangen van buitenschrijnwerk wordt een stuk makkelijker: de bouwknoop blijft intact (wind-, water- en luchtdicht, qua isolatie en akoestisch)
Sneller opleveren en factureren, sneller verkopen / verhuren
In detail
Algemene beschrijving stelkader voor het plaatsen van buitenschrijnwerk
Het stelkader beoogt een eenvoudigere methode om buitenschrijnwerk te plaatsen in een gevel, en is zo ontworpen om de installatie van het buitenschrijnwerk te vergemakkelijken (ook ergonomisch), de kwaliteit van de bouwknoop te verbeteren en het volledige proces te versnellen.

Het stelkader is bedoeld als een stevig en duurzaam inbouwkader voor de installatie van buitenschrijnwerk, zoals ramen en deuren. Het stelkader is daarom gemaakt van kwalitatief hoogwaardig dragend materiaal, zoals bvb. multiplex hout en is ontworpen om een stevige en betrouwbare ondersteuning te bieden voor het buitenschrijnwerk in de constructie. Het stelkader moet voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en moet veilig en stabiel zijn tijdens gebruik.

Het stelkader is voorzien van een uv-stabiele flens/aanslag met een afdichtingsrubber waartegen het raamprofiel na installatie wordt aangedrukt, zodat een duurzame wind- en waterdicht aansluiting gecreëerd wordt tussen het stelkader en het buitenschrijnwerk (minimaal 600Pa volgens EN1027). De flens verdwijnt uiteindelijk achter het metselwerk of de gevelafwerking, maar laat toe de positie van het buitenschrijnwerk in de gevel perfect te kennen.

Deze oplossing voldoet aan het TV 283 van het WTCB (Buildwise) en kan bij alle van de in bijlage B van de NBN S 01-400-1 [B8] vermelde buitenlawaai-klassen toegepast worden.
Materiaalvereisten
Het stelkader moet worden vervaardigd uit een kwalitatief hoogwaardig materiaal, minimum een multiplex van 24mm dikte of gelijkwaardig. Het materiaal van het stelkader moet voldoende duurzaamheid vertonen ten opzicht van schimmels en insecten, of een verduurzamingsbehandeling ondergaan hebben.

Het hout moet voldoen aan de gebruiks- en duurzaamheidsklasse in overeenstemming met plaatsing in een natte buitenomgeving, tijdens de volledige ruwbouwfase, en achteraf in een vochtige buitenomgeving . De afmetingen van het stelkader moeten afgestemd worden aan de afmetingen van het buitenschrijnwerk.

De verbindingen van het stelkader moeten volledig verlijmd zijn met aangepaste lijmen die voldoen aan klasse D3 of D4, vochtbestendig zijn en geen vochtmigratie veroorzaken. Daarnaast worden de verbindingen verstevigd door gebruik te maken van mechanische bevestigingsmiddelen. Wanneer er bij grote raamafmetingen verschillende platen aan elkaar gekoppeld dienen te worden, zullen ook de naden tussen twee platen altijd vol verlijmd worden teneinde waterinfiltratie te voorkomen.

Het stelkader wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper. Staal en technische fiche is ter goedkeuring voor te leggen aan architect en Bestuur.
Circulair
Het stelkader dient zo ontworpen te zijn dat het toelaat buitenschrijnwerk makkelijk te vervangen, tijdens het bouwproces, maar ook na een langere periode (bvb bij een renovatie), en dit zodat het buitenschrijnwerk nog hergebruikt kan worden.

Hierbij moet het mogelijk zijn het buitenschrijnwerk zo te vervangen dat het niet nodig is het buitenschrijnwerk stuk te maken, de bouwknoop te ontmantelen of beschadigen, zodat het stelkader, de wind- en waterdichting, de thermische – en akoestische isolatie van de gevel intact blijven.

Bij een gevel in buitenpleister (crepi) laat het stelkader bovendien toe het buitenschrijnwerk te vervangen, zonder dat het buitenpleister (crepi) beschadigd wordt.
Installatievereisten
De plaatsing van het stelkader, en het wind- en waterdicht afkleven ervan, gebeurt voorafgaand aan het aanbrengen van de spouwisolatie en het optrekken van het buitenspouwblad. Daarna kan het buitenschrijnwerk in het stelkader geplaatst worden. Dit kan zowel vóór als na de uitvoering van het buitenspouwblad gebeuren.

Het stelkader moet worden geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met alle geldende wet- en regelgeving. Het stelkader moet stevig en veilig worden bevestigd aan de bestaande constructie met de geschikte roestvrije bevestigingsmiddelen. Ook het buitenschrijnwerk moet achteraf in het stelkader worden geïnstalleerd volgens de specificaties van de fabrikant en in overeenstemming met alle geldende wet- en regelgeving.

Het stelkader wordt verankerd in de gevelopening van het binnenspouwblad, zodat het stelkader en uiteindelijk het buitenschrijnwerk in de gevel gedragen worden. De mechanische verankering dient te gebeuren met de daarvoor voorgeschreven schroeven en pluggen, steeds volgens de instructies van de fabrikant teneinde een maximale verankering en draagkracht te bekomen.

Het stelsysteem moet bovendien maximaal voorkomen dat de regels en stijlen van het stelkader vervormen of torsen tijdens het plaatsen, zodat het kader maatgevend kan zijn voor de gevelafwerking en het buitenschrijnwerk later correct geplaatst kan worden.

De ruimte tussen het stelkader en de constructie, alsook tussen het stelkader en het buitenschrijnwerk dienen over de volle dikte te worden geïsoleerd zodanig het warmteverlies tot een minimum wordt herleid.

Aan de buitenzijde wordt een UV-stabiele, dampdoorlatende, wind-, water- en slagregendichte dichting aangebracht tussen het stelkader en de constructie. Het stelkader wordt vervolgens aan de binnenzijde voorzien van een luchtdichte aansluiting met de ruwbouw.

Bij buitenschrijnwerktypes tot op niveau van de vloerpas wordt ook de ruimte tussen het stelkader en de draagvloer voorzien van een constructieve isolatie en wordt deze wind- en waterdicht (buiten), en lucht- en dampdicht (binnen) afgewerkt tot tegen de draagvloer, d.m.v. aangepaste membranen en/of coatings.
Ergonomie
Het stelkader dient zo ontworpen te zijn, of voorzien te zijn van de nodige hulpmiddelen, dat het plaatsen ervan zo ergonomisch mogelijk kan gebeuren, waarbij een langdurige belasting van de ledematen van de installateur (bvb. door heffen of uit de gevel hangen) maximaal vermeden wordt.

Ook het plaatsen van het buitenschrijnwerk moet vervolgens zo makkelijk en snel mogelijk kunnen gebeuren, met een minimale belasting voor de ledematen. Het glas wordt daarom steeds achteraf geplaatst.
Maatgevende functie
De plaatsing van het stelkader wordt zo vroeg mogelijk in de ruwbouw uitgevoerd en dient maximaal van binnenuit te gebeuren. Het stelkader is daarom ook voorzien van de nodige middelen om vallen uit de gevel ten allen tijde te vermijden.

Hiervoor krijgt de installateur volgende meetpunten om de stelkaders op te aligneren:
  • meterpunt per verdieping
  • een middelpunt per gevelopening
  • een aanduiding van de positie van de buitengevel in de dagkanten (L/R), teneinde het stelkader hierop uit te lijnen

De juiste positie van de raamkaders is afhankelijk van het gekozen materiaal van het buitenschrijnwerk (hout, pvc, alu), de voorziene profielbreedte en het gewenste gevelaanzicht. Het stelkader wordt zo maatgevend voor de gevelafwerking en de positie van het buitenschrijnwerk is daardoor ten allen tijde nauwkeurig gekend.
Afwerking
De stelkaders laten toe om, na het plaatsen van het buitenschrijnwerk, de dagkanten te bekleden met makkelijk te installeren en verwijderen dagkantstukken, dewelke anderzijds een makkelijke aansluiting met het pleisterwerk toelaten.

Het uitgangspunt daarbij is dat de stukadoor niet meer aan het buitenschrijnwerk moet werken, waardoor de kans op beschadigingen tot een minimum wordt herleidt.

Om een eventuele koudebrug uit te sluiten dienen de dagkanten van het kader verder over het volledige vlak geïsoleerd te worden.
Contacts
Address
Klaverbladstraat 2, 3560 Lummen, België
Phone
E-mail
Made on
Tilda